Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΙΘ΄ / 1847-11-05

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1847
Αριθμός Καταλόγου142
Αρ. ΣυνεδρίασηςΙΘ΄
Ημερομηνία1847-11-05
Περίληψη ΠράξεωςΚλήρωση με ψηφοδέλτια και κάλπη των μελών της εφορευτικής επιτροπής των βουλευτικών εκλογών. Μέλη οι: Παντ. Κανισκέρης (πρόεδρος), Θεόδωρος Ι. Ροδοκανάκης, Θεόδ. Τομπακάκης, Γεώργιος Γιουρδής, Πέτρος Ράλλης.#Πίστωση 100 δρχ. για ενοικίαση δωματίου, ιδιοκτησίας Χρήστου Λασταρανού(;), που θα χρησιμοποιηθεί ως "πρωτοφυλακή" (μηνιαίο ενοίκιο 15 δρχ.).#Εγκρίνεται η μεταφορά πίστωσης από μισθούς των αστυφυλάκων σε μισθούς εθνοφυλάκων.#Αίτημα διαφόρων πολιτών συνοδευόμενο από τροποποιημένο σχέδιο του μηχανικού Μεταξά, έτσι ώστε να μην απωλέσουν τις οικίες τους στην πλατεία κάτω από το ναό της Μεταμορφώσεως.#Το ΔΣ απέρριψε την μεταβολή του σχεδίου.#Αποζημίωση 357 δρχ. στον Μιχαλαριά για την παράγκα του που κατεδαφίστηκε στο άνοιγμα της οδού Ερμού.#Το πρακτικό συνυπέγραψε ο Κωστής Δημητρίου ασθενούντος του πρωτοκολλητού.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>