Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #Κ΄ / 1847-11-04

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1847
Αριθμός Καταλόγου143
Αρ. ΣυνεδρίασηςΚ΄
Ημερομηνία1847-11-04
Περίληψη ΠράξεωςΜετά από παρατήρηση του Ιω. Γ. Καράλη ότι οι κρεοπώλες δεν χρησιμοποιούν τις πλάστιγγες ζητείται να μεριμνήσει σχετικά ο αστυνόμος.#Αποφασίζεται συμβιβασμός στο εξώδικο του κ. Πάγκαλου για το ενοίκιο του αστυνομικού τμήματος.#Μετά από έγκριση του Υπουργείου σε ψήφισμα του ΔΣ σχετικά τα μωλώματα του ναυπηγείου, το ΔΣ υποβάλλει αίτηση να κατασκευάσει και οικοδομές επί των μωλωμάτων, η οποία συνοδεύεται από τον προϋπολογισμό τους.#Εκλέγονται έφοροι στη Μεταμόρφωση οι: Παντολέων Παρπαρίας(;), Δημήτριος Ανδρουλής, Στέφανος Θεολόγου, Ιωάννης Σίνος.#Αποφασίζεται η ενοικίαση προσόδων και εργολαβιών του Δήμου όπως τα προηγούμενα χρόνια, με τη σύμπραξη των συμβούλων Αθ. Κρίνου και Στ. Κάππαρη (όσον αφορά το ιχθυοπωλείο δίδεται για χρήση και η άλλη πλευρά του).#Ορίζεται επιτροπή για την καταμέτρηση του παλαιού λοιμοκαθαρτηρίου από τους Π. Κανισκέρη, Στ. Κάππαρη και το μηχανικό Μεταξά.#Διορίζονται μέλη της επιτροπής για τον προϋπολογισμό του 1848 οι: Παρ. Χατζηανδρέου, Ιω. Α. Ράλλης, Κων. Κάζηρας, Ιω. Γ. Καράλης, Θεόδ. Ι. Ροδοκανάκης, και ο δήμαρχος.#Πίστωση 10 δρχ. το μήνα από το νέο προϋπολογισμό για αντιμισθία του Μιχαήλ Νιώτη, ο οποίος συνεισέφερε στην είσπραξη των δημ. φόρων.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>