Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΙΓ΄ / 1841-08-18

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1841
Αριθμός Καταλόγου23
Αρ. ΣυνεδρίασηςΙΓ΄
Ημερομηνία1841-08-18
Περίληψη ΠράξεωςΔαπάνη 2.000 δρχ. για τη συνέχιση εργασιών εκσκαφής από τον υδραυλιστή Κ. Ζάκο. Οικοδόμηση αποθήκης ως σφαγείου είτε στο λοιμοκαθαρτήριο είτε στη θέση Μιλαράκι (μετά από απόφαση επιτροπής από τους Κ. Καλημέρη, Μ. Ναύτη, Κ. Γαλάτη, Εμ. Θ. Ράλλη, Π. Ζωντανό) σύμφωνα με έκθεση του αρχιτέκτονα Μομφερέου, προϋπολογισμού 1.800 δρχ.#Έγκριση αντιμισθίας 5 δρχ. την ημέρα στον αρχιτέκτονα Αντ. Τζαχίλη για επίβλεψη της λιθόστρωσης της αγοράς.#Καταβολή 450 δρχ στην Πιπίνα Αυγερινού για παραχώρηση οικοπέδου στην Τερψιθέα.#Αναβάλλεται η συζήτηση των παρατηρήσεων της επιτροπής επί των τεμαχίων.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>