Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΙΣΤ΄ / 1847-08-28

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1847
Αριθμός Καταλόγου139
Αρ. ΣυνεδρίασηςΙΣΤ΄
Ημερομηνία1847-08-28
Περίληψη ΠράξεωςΥποβολή στο ΔΣ του ξύλινου προτύπου για το ναό του Αγ. Νικολάου, το οποίο κατασκεύασε ο Λάμπρος Ζαβός και έγκριση αντιμισθίας 300 δρχ. στον τελευταίο. Πίστωση 8.000 δρχ. -επιπλέον των 10.000 δρχ. που είχαν ήδη εγκριθεί- για αγορά, μετά από εκτίμηση, οικίσκων στη θέση που θα κτισθεί ο ναός. Ορίζεται παρουσία του μηχανικού κ. Μεταξά να γίνουν οι ακόλουθες μεταρρυθμίσεις του σχεδίου: α) να μειωθεί το ύψος της οικοδομής ώστε να μειωθούν και οι βαθμίδες μέχρι το μισό, β) να ανοιχτούν 2 θύρες στη δεξιά και αριστερή πλευρά και μία θυρίδα στο ιερό, γ) να γίνει γυναικωνίτης στις 3 πλευρές και μέχρι του σημείου που οι όρθιοι δεν θα βλέπουν εντός του ιερού, δ) να γίνουν οι εσωτερικές στήλες από μάρμαρο σε κυκλικό σχήμα. Προστίθεται στην επιτροπή του Αγ. Νικολάου ο Φίλιππος Παπαγιώτης.#Επιπλέον πίστωση 1.000 δρχ. (συνολικά 2.000 δρχ.) για μισθούς της εθνοφυλακής που συστάθηκε μετά την αναχώρηση από τη Σύρο της στρατιωτικής δύναμης.#Ευχαριστίες στο μηχανικό Μεταξά για την παρουσία του στη συνεδρίαση.#Μετά από διαταγή της Νομαρχίας εγκρίνεται πίστωση 1.500 δρχ. για καθαρισμό των οδών και της δημοτικής γέφυρας στο χείμαρο από τις λάσπες που έχουν σωρευθεί μετά τη ραγδαία βροχή της 30ής Ιουλίου.#Ορίζεται ο καθαρισμός της γέφυρας να γίνεται κάθε χρονιά πρίν την έλευση του χειμώνα.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>