Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΙΔ΄ / 1847-05-26

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1847
Αριθμός Καταλόγου137
Αρ. ΣυνεδρίασηςΙΔ΄
Ημερομηνία1847-05-26
Περίληψη ΠράξεωςΚλήρωση, σύμφωνα με το αρ. 18 του νόμου περί εκλογής βουλευτών, των μελών της εφορευούσης την ψηφοφορία επιτροπής, η οποία θα απαρτίζεται από τους: Απόστολο Αποστολόπουλο (πρόεδρο), Ιωάννη Γ. Καράλη, Κων. Φραγκιάδη, Ιω. Περίδη.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>