Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΙΒ΄ / 1841-08-05

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1841
Αριθμός Καταλόγου22
Αρ. ΣυνεδρίασηςΙΒ΄
Ημερομηνία1841-08-05
Περίληψη ΠράξεωςΑποφασίζεται να επανυποβληθεί η αποριφθείσα από τη Β. Γραμματεία υπ. αρ. 13 πράξη του ΔΣ, διότι οι αποθήκες που κατεδαφίστηκαν ήδη έχουν σωρεύσει υλικά στην οδό Ερμού και ο Δήμος δεν διαθέτει άλλα γήπεδα να παραχωρήσει στους ιδιοκτήτες των αποθηκών. Ανατίθεται στο μηχανικό Ψύχα να αναπτύξει προφορικά τις απόψεις του ΔΣ.#Αναφορά του υδραυλιστού Κ. Ζάκου σχετικά με την πρόοδο της εκσκαφής για ανεύρεση υδάτων.#Σύσταση επιτροπής από τους Ι. Α. Ράλλη, Α. Μικρουλάκη και Ν. Μεταξά προκειμένου να εξετάσει επιτόπου την ανάθεση δεύτερης εκσκαφής και κατασκευή δεξαμενής, προϋπολογισμού 2.000 δρχ.#Αποφασίζεται εάν δεν επαρκούν τα υπάρχοντα κονδύλια, να συναφθεί δάνειο για να παραγγελθούν από την Ευρώπη τα αναγκαία για το μάθημα Φυσικής εργαλεία, κόστους 3.000 δρχ.#Αποφασίζεται να καταβάλλεται τόκος για τις οφειλές του Δήμου και να διεκδικηθεί από το Δήμο γήπεδο απέναντι από τη Λέσχη Ερμουπολιτών.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>