Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΣΤ΄ / 1846-11-10

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1846
Αριθμός Καταλόγου129
Αρ. ΣυνεδρίασηςΣΤ΄
Ημερομηνία1846-11-10
Περίληψη ΠράξεωςΑποφασίζεται η ενοικίαση των χωρισμάτων και θέσεων του ζαχαροπωλείου και ιχθυοπωλείου, 2 αποθηκών κάτω από το πάτωμα του κρεοπωλείου με ενοίκιο τουλάχιστον 12 δρχ. Προστίθενται 4 τράπεζες γύρω από την κλίμακα προς χρήση των κρεοπωλών. Το μηνιαίο ενοίκιο των 8 τραπεζών οι οποίες διατίθενται στους κρεοπώλες που δεν έχουν καταστήματα και στους δημότες που θέλουν να πωλούν κρέας ορίζεται σε 40 δρχ., ενώ το ενοίκιο εκείνων που πωλούν εκτάκτως ιχθύες και οστρακόδερμα 10 δρχ. Ελάχιστο μηνιαίο ενοίκιο για τις θέσεις του ιχθυοπωλείου 15 δρχ. (αντί 25 που είχαν οριστεί αρχικά) και του λαχανοπωλείου 6 (αντί για 10). Δίδεται στο δήμαρχο δικαίωμα τροποποιήσεων κατά τη δημοπρασία τ ων καταστημάτων. Τα υπ. αρ. 13 και 14 δωμάτια θα δοθούν στους τακτικούς κρεοπώλες ενώ οι πρόσθετες 4 τράπεζες κοντά στην κλίμακα στους ξένους.#Έκτακτη πίστωση 100 δρχ. στην αστυνομική υπηρεσία.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>