Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #Ε΄ / 1846-11-04

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1846
Αριθμός Καταλόγου128
Αρ. ΣυνεδρίασηςΕ΄
Ημερομηνία1846-11-04
Περίληψη ΠράξεωςΠροσδιορίζεται σε 20 δρχ. το μηνιαίο μίσθωμα κάθε δωματίου του κρεοπωλείου, το οποίο θα προκαταβάλεται. Ορίζονται οι δύο αποθήκες για τους ξένους (οι υπ. αρ. 13, 14 αντί των 15 και 17). Ορίζεται ενοίκιο για τους ξένους πωλητές οστρακοδέρμων (για τις πίνες 0,5 λεπτό η μία, για τους αστακούς 10 λ. για τα χταπόδια 5 λ.).#Πίστωση 250 δρχ. για αγορά επίπλων και σκευών του νοσοκομείου.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>