Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #Β΄ / 1846-08-30

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1846
Αριθμός Καταλόγου125
Αρ. ΣυνεδρίασηςΒ΄
Ημερομηνία1846-08-30
Περίληψη ΠράξεωςΠρωτοκολλητής ο Κ. Κάζηρας, απόντος του Γ. Καράλη.#Αποφασίζεται τα πρακτικά του ΔΣ να υπογράφονται πριν τη λήξη της συνεδρίασης από τον πρόεδρο και πρωτοκολλιστή (οι σύμβουλοι μπορούν να υπογράφουν και εκείνοι).#Απορρίπτεται αποζημίωση του Μίχα Ζαρίφη(;) για κατεδαφισθείσα παράγκα του στην οδό Ερμού, διότι δεν έχουν καθορισθεί ακόμη οι τιμές.#Σύσταση επιτροπής από τους Ιω. Περίδη, Α. Μικρουλάκη, Αθ. Κρίνο, με σκοπό να εκκαθαρίσει τις οφειλές Δήμου και δημοτών για το άνοιγμα της Ερμού και να καθορίσει τον τρόπο καταβολής τους.#Επιτροπή παραπόνων, ενστάσεων και είσπραξης συνδρομών των στρατευσίμων, όπως το 1845, από τους: Ν. Φραγκόπουλο, Κ. Κάζηρα, Ι. Γ. Καράλη.#Εκλέγονται με ψηφοδέλτια οι Ζ. Α. Βούρος (9 ψήφοι) και Π. Κανισκέρης (8) ως επιτροπή για την εκλογή επαρχιακού συμβουλίου.#Πώληση οικίσκου που παραχώρησε η [...] Λασκαρή, με στόχο την ενίσχυση της Κοιμήσεως.#Καταβολή 4.000 δρχ. για την επισκευή της Κοιμήσεως (ψήφ. 22/6/1846).#Επιφορτίζεται ο δήμαρχος να αναθέσει στο μηχανικό τη σύνταξη προϋπολογισμού για την κατασκευή δημοσίων αποπάτων, σε συνεργασία με την επιτροπή αποζημιώσεων.#Πίστωση 1.400 δρχ. για την κατασκευή οδού που οδηγεί στα σφαγεία.#Δαπάνη 123 δρχ. για την υποδοχή του πρίγκηπα της Σουηδίας με την παρατήρηση ότι δεν θα ξαναγίνουν δεκτές δαπάνες ήδη διενεργηθείσες.#Έγκριση υπέρβασης 9:25 δρχ. για το μνημόσυνο των υπέρ πατρίδος πεσόντων.#Πίστωση 144 δρχ. για μισθό της καθαρίστριας του Κοιμητηρίου, 700 δρχ. για τους μισθούς Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 1845 του προσωπικού του Γυμνασίου, 645 δρχ. για την οικοδόμηση αίθουσας του Δημ. σχολείου.#Αύξηση σε 300 δρχ. της πίστωσης για προμήθεια βιβλίων απόρων μαθητών.#Ανάθεση της επεξεργασίας των λογαριασμών του δημ. εισπράκτορα Μεσχίνη στους Θ. Τομπακάκη και Στ. Κάππαρη.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>