Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #Α΄ / 1846-07-12

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1846
Αριθμός Καταλόγου124
Αρ. ΣυνεδρίασηςΑ΄
Ημερομηνία1846-07-12
Περίληψη ΠράξεωςΖητείται διασάφηση από το Υπουργείο Εσωτερικών εάν τα πρακτικά θα υπογράφονται από τον πρόεδρο του ΔΣ και τον πρωτοκολλητή ή μόνο από τον τελευταίο με την παρατήρηση ότι κατά την παρελθούσα περίοδο υπέγραφαν και οι παρευρισκόμενοι σύμβουλοι. Προσωρινός πρωτοκολλητής ο Κων. Κάζηρας ασθενούντος του Ιω. Καράλη.#Εκλέγονται μέλη του αδελφάτου του νοσοκομείου οι Διαμαντής Μάνιαρης, Εμμ. Ευστρατίου, Παντολέων Ψύχας, Ιω. Κορέσσης.#Πίστωση 4.000 δρχ. για την αποπεράτωση της επισκευής της Κοιμήσεως.#Έφοροι της Μεταμορφώσεως οι: Ευστρ. Κωστάκης, Δημήτριος Παπάς, Κ. Διαμαντίδης, Εμ. Χατζηαδάμ (αντικατέστησε τον Κων. Πάγκαλο).#Ανάγνωση πρότασης του δημάρχου για χρηματική συνδρομή στους σεισμοπαθείς της Μεσσηνίας.#Άρνηση του ΔΣ να καταβληθεί αντιμισθία στο συντάκτη των φορολογικών καταλόγων.#Αναβάλλεται η απόφαση σε αίτημα του Ζ. Μ. Απαλύρα να καταβληθεί στον εντολέα του Δ. Νέγρη το υπόλοιπο χρέους του Δήμου προς αυτόν.#Εκλέγονται οι Αντ. Μικρουλάκης και Ν. Γιαγτζής ως εκτιμητές των δημοτικών τεμαχίων.#Απορρίπτεται αίτημα μισθοδοσίας του καθηγητή Γαλλικών Ευφραιμίδη και αποφασίζεται η προκαταβολή του μισθού των 4 προπαιδευτών και 2 κοσμητόρων, ο οποίος θα λογίζεται σε χρέος της Κυβέρνησης.#Εγκρίνονται τα ληφθέντα από το δήμαρχο μέτρα για την υπεξαίρεση του εισπράκτορα Κων. Κολιόπουλου.#Οι μισθοί που καταβλήθηκαν αυθαίρετα στον Ευφραιμίδη, καθώς και 50 δρχ. στο συντάκτη των φορολογικών καταλόγων, θα βαρύνουν το δήμαρχο.#Ζητείται γνωμοδότηση της επιτροπής που επιστατεί στην επισκευή της Κοιμήσεως για το κωδωνοστάσιο του ναού.#Αναβάλλεται η συζήτηση πρότασης για την οδό που οδηγεί στα δημοτικά σφαγεία.#Καταβολή στην Σκαμπέλενα εφάπαξ 2.500 δρχ., και 1.500 δρχ. το έτος μέχρι την εξόφληση, για παραχωρηθέν γήπεδό της.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>