Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: # / 1846-06-26

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1846
Αριθμός Καταλόγου123
Αρ. Συνεδρίασης(μη ορισμένο)
Ημερομηνία1846-06-26
Περίληψη ΠράξεωςΠρακτικό, χωρίς αρίθμηση, που αφορά την εκλογή προέδρου του ΔΣ, η οποία θα γίνει στο δημαρχείο στις 5 μ.μ. Το κάλεσμα υπογράφει ο δήμαρχος Αργύριος Ταρποχτζής. Καλούνται οι σύμβουλοι: 1) Ζαννής Α. Βούρος, 2) Γεώργιος Μαυροδόγλους, 3) Παρασκευάς Χατζηανδρέου, 4) Αμβρόσιος Θ. Ράλλης, 5) Ιωάννης Α. Ράλλης, 6) Ιωάννης Γ. Καράλης, 7) Θεόδωρος Τομπακάκης, 8) Νικόλαος Πρασσακάκης, 9) Αντώνιος Ζ. Μικρουλάκης, 10) Ιωάννης Περίδης, 11) Κωνσταντίνος Φραγκιάδης, 12) Αθανάσιος Κρίνος, 13) Νικόλαος Φραγκόπουλος, 14) Κων/νος Κάζηρας, 15) Κωστής Δημητρίου, 16) Πανταζής Κανισκέρης, 17) Θεόδωρος Ι. Ροδοκανάκης, 18) Στέφανος Κάππαρης. Από τη συνεδρίαση απουσίασαν οι: Αμβρ. Ράλλης και Ιω. Καράλης. Εκλέγονται ως πρόεδρος της Συνέλευσης ο γηραιότερος Ν. Φραγκόπουλος και ως πρωτοκολλιστής ο νεώτερος Κωστής Δημητρίου. Ο πρόεδρος διανέμει από 1 ψηφοδέλτιο στους παρόντες δημοτικούς συμβούλους. Κατά την καταμέτρηση που ακολούθησε έλαβαν: για τη θέση του προέδρου ο Ζαννής Βούρος 15 ψήφους και ο Ιω. Καράλλης 1, για τη θέση του πρωτοκολλιστού ο Ιω. Καράλλης 14 ψήφους και από 1 οι Αθανάσιος Κρίνος και Ζαννής Βούρος. Ανακοινώνεται η εκλογή των Ζ. Βούρου ως προέδρου και Ιω. Καράλη ως πρωτοκολλητού. Με έγγραφο της νομαρχίας που ακολουθεί και έχει ημερομηνία 30/6/1846 ανακοινώνεται ο έλεγχος των πρακτικών εκλογής (το έγγραφο υπογράφει ο εκτελών χρέη νομάρχη Ιωάννης Κ. Σούτσος).
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>