Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΣΤΗ΄ / 1846-04-18

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1846
Αριθμός Καταλόγου121
Αρ. ΣυνεδρίασηςΣΤΗ΄
Ημερομηνία1846-04-18
Περίληψη ΠράξεωςΑπορρίπτεται αίτημα αποζημίωσης της Μαρίας Αρχαγγέλου για παραχωρηθέν στο Δήμο γήπεδο στην πλατεία Όθωνος, διότι απαιτούσε μεταρρύθμιση του σχεδίου. Μετά από απόφαση δικαστηρίου που όρισε αποζημίωση 3 δρχ. τον πήχυ, το ΔΣ υπολογίζοντας την δεινή οικονομική κατάσταση της Αρχαγγέλου αποφασίζει το δάνειο των 1.500 δρχ. [βλ. συνεδρίαση ΣΕ΄] να αποπληρωθεί σε 10 έτη.#Για την επισκευή της εκκλησίας της Κοιμήσεως προϋπολογισμού 4.000 δρχ., αποφασίζεται να δοθούν 1.500 δρχ. από το ταμείο της Μεταμορφώσεως, 2.500 από το Δήμο και 1.000 δρχ. από συνδρομές δημοτών.#Καταβολή 1.300 δρχ. στον κ. Σιγάλα για γήπεδο που έλαβε η Δημαρχία (ψήφισμα 227 μη επικυρωθέν από τη Β. Διοίκηση), διότι η κατάσχεση επικυρώθηκε από δικαστήριο. Εκλέγονται επίτροποι του Γυμνασίου οι Ιω. Καράλλης, Ηλίας Κιεχαγιάς.#Απαλλαγή του αποβιώσαντος εισπράκτορος Δ. Βογιατζόγλου από χρέος 88:33 δρχ. που προέκυψε από ελλείψεις νομισμάτων.#Προτείνεται η πρόσληψη σε συνεργασία με τους ναυπηγούς τουλάχιστον 6 νυκτοφυλάκων για τα ναυπηγεία με μισθό 50 δρχ., που θα πληρώνονται από φόρο στα κατασκευαζόμενα πλοία (25 λ. ανά τόνο). Ο δήμαρχος θα υποβάλει στο ΔΣ οδηγίες των καθηκόντων τους (μόνο αστυνόμευση ναυπηγείων, πυρασφαλιστική αντλία).#Πληρωμή 64 δρχ. στον Κ. Ιω. Γρημάλδη για σύνταξη τελωνειακών καταστάσεων, με την παρατήρηση ότι δεν θα ξαναγίνουν δεκτές απαιτήσεις υπαλλήλων για επιμίσθια που δεν αναφέρονται στον προϋπολογισμό.#Διορίζονται 2 ιατροί προκειμένου να γνωμοδοτήσουν σε πρόταση να απαγορευτεί στους σφαγείς να φουσκώνουν τα σφάγια με το φύσημα της πνοής τους διότι διαδίδει στα κρέατα αποφορά "δυσάρεστο και νοσώδη".
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>