Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΙΑ΄ / 1841-06-12

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1841
Αριθμός Καταλόγου21
Αρ. ΣυνεδρίασηςΙΑ΄
Ημερομηνία1841-06-12
Περίληψη ΠράξεωςΑνατίθεται στον υδραυλιστή Κώστα Ζάκο η εργολαβία εκσκαφής στην πηγή της Άνω Σύρου για ανεύρεση πόσιμων υδάτων, έναντι 4.000 δρχ., οι οποίες θα του καταβάλλονται σε εβδομαδιαίες δόσεις ανάλογα με την πρόοδο της εργασίας.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>