Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #24 / 1887-12-16

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1887
Αριθμός Καταλόγου1000
Αρ. Συνεδρίασης24
Ημερομηνία1887-12-16
Περίληψη ΠράξεωςΥποβάλλεται η 10.530 διαταγή του νομάρχη με την οποία ανακοινώνεται η 25.885 διαταγή του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία ορίζεται τετραετής η διάρκεια επιβολής του δημ. δασμού. Το ΔΣ δέχεται τη διαταγή και αποφασίζει εφαρμογή του δασμού που επιβλήθηκε βάσει του ψηφίσματος 56 (ψήφ. 62).
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>