Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΣΣΤ΄ / 1846-02-12

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1846
Αριθμός Καταλόγου119
Αρ. ΣυνεδρίασηςΣΣΤ΄
Ημερομηνία1846-02-12
Περίληψη ΠράξεωςΕκλέγονται οι Δ. Κρίνος και Δ. Μάνιαρης προκειμένου -σύμφωνα με την παράγρ. α΄ του σχεδίου- ως μέτοχοι να συνεργαστούν με την επιτροπή στη διοίκηση των εργασιών του κρεοπωλείου και ιχθυοπωλείου. Ορίζεται -κατά την παράγρ. στ΄ του σχεδίου- ο δήμαρχος να εκδίδει για κάθε "μέθεξη" στο έργο, απόδειξη που θα υπογράφεται και από τον εισπράκτορα και μετά την ολοκλήρωση του έργου ο δήμαρχος λαμβάνοντας τις προσωρινές αποδείξεις θα εκδίδει για κάθε μέτοχο χρεωστικό γραμμάτιο του οποίου ο τόκος θα υπολογίζεται στη δαπάνη του έργου.#Ο Ι. Α. Ράλλης προτείνει να διορθωθεί το μέρος του παλαιού λοιμοκαθαρτηρίου για να γίνει εκεί το ναυπηγείο. Αποφασίζεται η σύσταση επιτροπής η οποία θα εξετάσει το μέρος και θα γνωμοδοτήσει για την οικοδομή, τα έξοδα, τα εισοδήματα, την ποσότητα των πλοίων και τη χωρητικότητά του (μέλη: ο δήμαρχος Ι. Λ. Ράλλης, ο πρόεδρος του ΔΣ Ζ. Βούρος, οι σύμβουλοι Ι. Α. Ράλλης και Ι. Περίδης, ο αρχιτέκτων Κ. Ερλάχερ, ο ναυπηγός Παντελής Μάσκας, οι πλοίαρχοι Ιωάννης Μίκαρος και Δ. Καλημέρης).
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>