Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #9 / 1887-11-02

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1887
Αριθμός Καταλόγου985
Αρ. Συνεδρίασης9
Ημερομηνία1887-11-02
Περίληψη ΠράξεωςΕγκρίνεται πίστωση 9.600 δρχ. για εξόφληση των μετοχών που απομένουν από δάνειο 62.500 δρχ. υπέρ του Λιμενικού Ταμείου (σχετ.: ψήφισμα 93 του 1884) (ψήφ. 39).#Συνεχίζεται η κατ' άρθρο συζήτηση της σύμβασης με την εταιρεία αεριόφωτος Ζεραρδέν για το φωτισμό της πόλης. Συζητούνται τα άρθρα 3-18.#
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>