Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #8 / 1887-10-30

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1887
Αριθμός Καταλόγου984
Αρ. Συνεδρίασης8
Ημερομηνία1887-10-30
Περίληψη ΠράξεωςΟ δήμαρχος προτείνει να ζητηθεί από το Δήμο Σύρου να παραιτηθεί από την είσπραξη δασμού ως αποζημίωση για τις βλάβες που έχει προκαλέσει στο Δήμο Ερμούπολης και αναφέρει ότι μάλλον το αίτημα θα γίνει δεκτό με την καταβολή 5.000 δρχ. Μετά από συζήτηση η πρόταση εγκρίνεται.#Ορίζεται σε 25.000 δρχ. η εγγύηση για τον δημ. εισπράκτορα που θα διοριστεί (ψήφ. 37).#Ο γλύπτης Γ. Μπονάνος ενημερώνει με επιστολή του το ΔΣ ότι έχει ολοκληρώσει την κατασκευή του ανδριάντα του Α. Μιαούλη σε γύψο και μετά την άφιξή του στην Αθήνα θα αρχίσει να το επεξεργάζεται σε μάρμαρο.#Ανακοινώνεται έγγραφο της Ηλεκτρικής Εταιρείας Αθηνών στο οποίο δηλώνει ότι αντιπροσωπεύει τη γερμανική εταιρεία Siemens A. Halske και ότι, εάν ο Δήμος επιθυμεί, μπορεί να φωτίσει την πόλη με ηλεκτρικό ρεύμα. Το ΔΣ κάνει αποδεκτή πρόταση του δημάρχου να της δηλωθεί ότι ο Δήμος δέχεται προτάσεις χωρίς καμμία δέσμευση για αποδοχή τους.#Αποφασίζεται να εξεταστεί κατ' άρθρο η πρόταση Ζεραρδέν για φωτισμό της πόλης με αεριόφως, σε συνδυασμό με την πρόταση Σερπιέρη και την έκθεση του δικηγόρου Μιχ. Ανύσιου. Μετά την εξέταση των 2 πρώτων άρθρων διαλύεται η συνεδρίαση λόγω παρέλευσης της ώρας.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>