Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΡΚΘ΄ / 1887-04-20

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1887
Αριθμός Καταλόγου973
Αρ. ΣυνεδρίασηςΡΚΘ΄
Ημερομηνία1887-04-20
Περίληψη ΠράξεωςΟ δήμαρχος αναφέρει ότι δεν έχει υπάρξει απάντηση από την κυβέρνηση για την πληρωμή των χρημάτων που δαπάνησε ο Δήμος για αγορά ημιόνων.#Εγκρίνεται αμοιβή 300 δρχ. στον ιατρό Θεόδωρο Μάρκαρη για εμβολιασμούς μαθητών και εργατών, και 50 δρχ. για προμήθεια δαμαλίδος ύλης (ψήφ. 318).#Ο δήμαρχος αναφέρεται στην υπόθεση που αφορά το σχηματισμό της μικρής πλατείας μπροστά από την οικία Γ. Δαλέζιου. Ο ιδιοκτήτης του γηπέδου Α. Λαπιέρ και οι παρόδιοι Ιω. Μουμουτζής, Ζαμπέτα Ζερβουδάκη, Στυλ. Κριμιτζάς, Διαμάντω Αλμπανάκη, Ιω. Βιόλας, Γ. Δαλέζιος ανέκοψαν τις διαταγές πληρωμής που είχε εκδόσει εναντίον τους ο δημ. εισπράκτορας από το 1877. Το ΔΣ, αφού μέμφεται το δήμαρχο γιατί δεν έλαβε υπόψη του την έκθεση του δικηγόρου Μ. Ναύτη από το 1883 και άφησε να καταδικαστεί ο Δήμος, αποφασίζει το διορισμό του Μ. Μπογιατζόγλου δικηγόρου του Δήμου και του Κ. Έσλιν του δημ. εισπράκτορα (ψήφ. 321).#Εγκρίνονται τα πρακτικά: α) ενοικίασης αποθηκών του κρεοπωλείου στο Χ. Θανόπουλο (ψήφ. 320), β) κατασκευής δημ. φανών από το Ν. Καλουτά, με εγγυητή το Δ. Μαρκότση, αντί 16,25 δρχ. έκαστος (ψήφ. 319), γ) σκύρων στην οδό Ταλάντων από το Μ. Λιγνό αντί 450 δρχ. (ψήφ. 315).#Αναβάλλεται η έγκριση των πρακτικών τοποθέτησης σιδηρών δοκών στο δημ. κατάστημα από τον Φ. Βουτζίνο αντί 2.827 δρχ., και της οδού Επισκοπείου.#Απορρίπτεται αίτημα του Ν. Παπαδάμ να συζητηθεί εξαρχής το ζήτημα της μουσικής. Το ΔΣ μετά από μακρά συζήτηση αποφασίζει να χορηγηθούν για τη σύσταση μουσικού σχολείου και θιάσου 12.000 δρχ., πληρωτέες ανά 1.000 δρχ. το μήνα στην κοσμητεία της Σχολής Απόρων Παίδων, και να παιανίζει η μουσική 3 φορές την εβδομάδα στην πλατεία Λεωτσάκου και 1 φορά σε άλλη πλατεία (ψήφ. 322).#Εγκρίνεται πίστωση 170 δρχ. για έξοδα στην κηδεία του Πέτρου Ράλλη (ψήφ. 317).#Εγκρίνεται πίστωση 311:35 δρχ. για την εκτύπωση του μητρώου αρρένων (περιλαμβάνονται 5.611 ονόματα) (ψήφ. 316).
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>