Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΡΙΖ΄ / 1887-01-28

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1887
Αριθμός Καταλόγου962
Αρ. ΣυνεδρίασηςΡΙΖ΄
Ημερομηνία1887-01-28
Περίληψη ΠράξεωςΑποφασίζεται στην επόμενη συνεδρίαση να οριστεί εξελεγκτική επιτροπή για τον απολογισμό του 1885.#Ο δήμαρχος υπόσχεται να ερευνήσει το θέμα της βιβλιοθήκης και τυχόν εγγράφων που έχουν ανταλλαγεί με το Δημόσιο.#Διορίζεται επιτροπή από τους Π. Κοσκορύζη, Θ. Σκάσση, Δ. Βοκοτόπουλο, η οποία με το Γυμνασιάρχη θα επιλέξει τα βιβλία που θα αγοραστούν για τη βιβλιοθήκη.#Ο νομάρχης Δ. Θεοχάρης με έγγραφό του επισημαίνει ότι, αν και ο νόμος ΡΚΘ΄ δίνει τη δυνατότητα η λιμενική φορολογία να φθάσει μέχρι το 10% των των εισαγωγικών τελών, στη Σύρο περιορίζεται σε 1/4% με αποτέλεσμα να μην επαρκεί για τη λειτουργία του λιμενικού ταμείου. Προτείνει την αύξησή του τουλάχιστον σε 1/2%. Αναβάλλεται η συζήτηση του θέματος.#Ανακοινώνεται η από 10/10/1885 αναφορά των οπωροπωλών Κ. Σβόρου, Μιχ. Περιφανάκη και Κ. Ζολώτα με την οποία ζητούν να απαλλαγούν από την ενοικίαση δωματίων του παντοπωλείου ή να τους μειωθεί το ενοίκιο επικαλούμενοι τη φυλοξήρα και την απαγόρευση εισαγωγών από την Τουρκία. Το ΔΣ απορριπτει πρόταση του δημάρχου να λυθεί η μίσθωση από το 1887 και να καταβάλουν μειωμένο ενοίκιο για το 1886, και αποφασίζει να λυθεί μεν η μίσθωση για το 1887, αλλά να καταβληθεί το ορισθέν μίσθωμα εφόσον έκαναν χρήση των δωματίων (ψήφ. 288).#Εγκρίνεται η επιστροφή 149:30 δρχ. στον ενοικιαστή Οδ. Χατζή Ανδρέου (ψήφ. 284).#Εγκρίνεται το αίτημα του ενοικιαστή του παντοπωλείου Ν. Καζαντίδη να μην καταβάλει μίσθωμα 47 ημερών, κατά τις οποίες δεν είχε παραλάβει το δωμάτιο, απορρίπτεται όμως η μείωση του ενοικίου (ψήφ. 285).#Εγκρίνεται πρόσθετη πίστωση 3.730 δρχ. για το νοσοκομείο (ψήφ. 286).#Εγκρίνεται η καταβολή 22.581:63 δρχ. για την πρώτη χρεωλυτική δόση του δανείου από την τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας (ψήφ. 287).#Απορρίπτεται αίτημα μείωσης ενοικίου του ενοικιαστή της αποθήκης και οικίας στη Νησίδιο Βρέττα Τζερεμέ. Απορρίπτεται πρόταση του Θ. Σκάσση να θεωρηθεί απαράδεκτη η συζήτηση του θέματος γιατί δεν αναγραφόταν στην ημερήσια διάταξη (ψήφ. 289).
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>