Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΡΙΣΤ΄ / 1887-01-23

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1887
Αριθμός Καταλόγου961
Αρ. ΣυνεδρίασηςΡΙΣΤ΄
Ημερομηνία1887-01-23
Περίληψη ΠράξεωςΕγκρίνεται η ανάθεση διαμόρφωσης της πλατείας Μωραϊτίνη στον Π. Βαμβακά για 3.970 δρχ. (ψήφ. 283).#Συνεχίζεται η συζήτηση των εξόδων του προϋπολογισμού 1887. Ψηφίζονται οι μισθοί των α΄ και β΄ αστυνόμου, γραμματέα, υπογραμματά, γραφέων κλητηρων και αστυν. κλητήρων, πυροσβεστών, δημ. αρχιτεκτόνων και ιατρών χωρίς αυξήσεις όπως αναγράφονταν στο σχέδιο. Αποφασίζεται να παραμείνει σε 63 ο αριθμός των αστυν. κλητήρων.#Μετά από καταγγελίες για τη συμπεριφορά των δημ. ιατρών αποφασίζεται να αναρτηθεί ταμπέλα στη θύρα της οικίας τους και να συνταχθεί κατάλογος απόρων που δικαιούνται δωρεάν περίθαλψη.#Ψηφίζονται τα άρθρα που αφορούν έξοδα διοικήσεως.#Το ΔΣ αποδέχεται του γυμνασιάρχη να δοθούν τα βιβλία της δημ. βιβλιοθήκης στο γυμνάσιο με τον όρο ότι θα καταγραφούν και θα σφραγιστούν ως δημ. περιουσία και αυξάνει σε 1.000 δρχ. το κονδύλι για αγορά βιβλίων και συνδρομές.#Ψηφίζονται τα άρθρα του κεφ. Γ) Νόμιμοι υποχρεώσεις και εγκρίνονται τα ενοίκια του ειρηνοδικείου (1.200 δρχ.), στρατώνα της χωροφυλακής (536 δρχ.) της αποθήκης του στατήρα (900 δρχ.).
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>