Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΡΗ΄ / 1886-10-16

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1886
Αριθμός Καταλόγου954
Αρ. ΣυνεδρίασηςΡΗ΄
Ημερομηνία1886-10-16
Περίληψη ΠράξεωςΤο ΔΣ αποφασίζει να εξεταστούν σε έκτακτη συνεδρίαση οι προϋπολογισμοί των ναών και ορίζονται συνεδριάσεις κάθε Δευτέρα και Παρασκευή για τον προϋπολογισμό του Δήμου για το 1887.#Ο δήμαρχος δεσμεύετεαι να ενημερώσει το ΔΣ για την εξέλιξη της υπόθεσης Α. Κομπιλίρη.#Ο δήμαρχος ζητεί να ανατεθεί στο μειοδότη Γ. Ψαρρό ή Ταφραλή αντί 9.675 δρχ. η επισκευή του κτιρίου του Ανώτερου Σχολείου Θηλέων. Υποβάλλονται παράλληλα δύο εκθέσεις, όπου στη μεν μία ο νομομηχανικός Γ. Κατσαρός δηλώνει ότι το κτίριο είναι ετοιμόρροπο και επικίνδυνο, ενώ στην άλλη οι δημ. αρχιτέκτονες Ι. Βλυσίδης και Δ. Ελευθεριάδης αναφέρουν ότι είναι επισκευάσιμο. Το ΔΣ αποφασίζει αναβολή της απόφασής του μέχρι να προσαχθεί τεχνική έκθεση για την κατάσταση του κτιρίου.#Αρχίζει η συζήτηση του προϋπολογισμού του 1887.#Απορρίπτεται πρόταση του Μ. Απαλύρα να ακυρωθεί η παραχώρηση του κτιρίου του υγειονομείου ως μουσείο και αποφασίζεται να ζητηθεί από την Αρχαιολογική Εταιρεία η επίσπευση ίδρυσης του μουσείου.#Εγκρίνονται με ελάχιστες αλλαγές άρθρα του κεφαλαίου Α) Έσοδα δημοτικής περιουσίας. Αποφασίζεται να ζητηθεί από το αδελφάτο του ορφανοτροφείου να συντάξει νεό κανονισμό.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>