Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΣΒ΄ / 1845-11-26

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1845
Αριθμός Καταλόγου115
Αρ. ΣυνεδρίασηςΣΒ΄
Ημερομηνία1845-11-26
Περίληψη ΠράξεωςΠίστωση 200 δρχ. για πληρωμή του κ. Περδικίδη που θα ενεργήσει την απογραφή του Δήμου.#Αύξηση της δαπάνης για τροφή των υπηρετών του νοσοκομείου από 55 λεπτά την ημέρα σε 80 (η αύξηση αφορά το μισό Οκτώβριο, το Νοέμβριο και Δεκέμβριο, ενώ καλείται μετά την 1/1 το αδελφάτο να περιλάβει τη δαπάνη αυτή στον προϋπολογισμό του νοσοκομείου).#Δαπάνη 15:42 δρχ. για το μνημόσυνο της 25 Μαρτίου των υπέρ πατρίδος πεσόντων και πιστώσεις: 100 δρχ. για γραφικά της αστυνομίας, 200 δρχ. για έπιπλα και ενδυμασίες του νοσοκομείου και 100 δρχ. για έκτακτα έξοδα του Γυμνασίου.#Αποφασίζεται να καταβληθεί το 1/3 χρέους προς τον κ. Ρώτα που αντιπροσωπεύεται από τον Ν. Βλαστό.#Το ΔΣ αναγνωρίζει χρέος 2.500 δρχ., στο οποίο υπολογίζεται ο νόμιμος τόκος 12%, αρνείται όμως τον ανατοκισμό που απαιτεί ο Βλαστός.#Αποδοχή και έκφραση ευχαριστιών για δωρεές τεθνεότων που θα περαστούν στα "τυχηρά" του 1845: του Γ. Καραγιάν 500 δρχ. στο νοσοκομείο, του Ανδρ. Ράλλη 750 δρχ. στα δημοτικά σχολεία.#Προτείνεται από το δήμαρχο η έγκριση του απολογισμού του 1844 και σύσταση επιτροπής για τον προϋπολογισμό του 1846. Διορισμός του ευρισκόμενου στην Αθήνα δικηγόρου Πλατύ για να παραστεί στο εφετείο σε δίκη του Δήμου με τον Δαμόφλη.#Λήψη μέτρων εναντίον εμπόρων που πωλούν εκτός Ερμούπολης εμπορεύματα προφασιζόμενοι ότι τα στέλλουν για λογαριασμό τους, ζημιώνοντας το δημ. ταμείο.#Εφάπαξ καταβολή για πληρωμή ενοικίου 120 δρχ. στο μοίραρχο Πανταζόπουλο και 50 δρχ. στον ενωματάρχη Μώραλη, με παράλληλη ειδοποίηση ότι δεν θα ξαναγίνει δεκτό παρόμοιο αίτημα.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>