Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: ##Δ΄ / 1886-01-13

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1886
Αριθμός Καταλόγου940
Αρ. Συνεδρίασης#Δ΄
Ημερομηνία1886-01-13
Περίληψη ΠράξεωςΟ δήμαρχος ανακοινώνει ότι το Υπουργείο Στρατιωτικών αποδέχθηκε αίτημα των κατοίκων και αποφάσισε την ίδρυση εμπέδου τάγματος, στο οποίο θα γυμνάζονται οι κληρωτοί του νομού. Λόγω του κατεπείγοντος του πράγματος και προκειμένου να εγκατασταθούν περί τους 900 στρατιώτες ο δήμαρχος προτείνει την επισκευή, με ημερομίσθια, του λοιμοκαθαρτηρίου όπου θα εγκατασταθούν περί τους 400 άνδρες και την ενοικίαση άλλου κτιρίου ή την παραχώρηση του δημ. σχολείου Νεαπόλεως. Το ΔΣ μετά από συζήτηση αποφασίζει την ενοικίαση κατάλληλου οικήματος και την επισκευή του λοιμοκαθαρτηρίου (με 6-6 ψήφους). Απορρίπτεται η παραχώρηση του δημ. σχολείου καθώς μπορεί η διατεθεί το οίκημα του Δ. Χρυσού (ψήφ. 220).
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>