Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: ##Γ΄ / 1885-12-30

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1885
Αριθμός Καταλόγου939
Αρ. Συνεδρίασης#Γ΄
Ημερομηνία1885-12-30
Περίληψη ΠράξεωςΕγκρίνονται τα πρακτικά ενοικίασης δωματίων του κρεοπωλείου και του φωτισμού της πόλης (στον Ν. Καλουτά με εγγυητή το Μ. Μαρκότση για 26.975 δρχ.) (ψήφ. 216 και 217).#Αποφασίζεται η έκδοση ψηφίσματος με το οποίο επιβάλλεται δημ. δασμός 15% επί όλων των αγαθών που ήταν ατελή στο προηγούμενο δασμολόγιο, προκειμένου να μη χαθούν έσοδα του Δήμου από 1/1/1886 (ψήφ. 215).#Χορηγείται πίστωση 1.800 δρχ. για διανομή ελεών λόγω των Χριστουγέννων (ψήφ. 218).
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>