Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΣΑ΄ / 1845-10-29

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1845
Αριθμός Καταλόγου114
Αρ. ΣυνεδρίασηςΣΑ΄
Ημερομηνία1845-10-29
Περίληψη ΠράξεωςΕγκρίνεται ο απολογισμός του 1844.#Πίστωση 250 δρχ. για αγορά βιβλίων για τους άπορους και 37 δρχ. για να εξοφληθεί ο ταμίας από χρέη χαρτοσήμων που χρησιμοποιήθηκαν για άδειες επιτηδευμάτων.#Εγκρίνεται αίτημα του διδασκάλου της γαλλικής Ευφραιμίδη να του χορηγηθούν από 1/1/1845 ως μηνιαίος μισθός 50 δρχ. επιπλέον, εκτός των 100 που λαμβάνει από το Δήμο εν είδει δανείου προς τη Κυβέρνηση, επιφορτίζεται όμως ο Δήμαρχος να ζητήσει και το επιπλέον αυτό ποσό από την κυβέρνηση (ψήφισμα 258).#Αποφασίζεται να σταλεί για επισκευή η πυρασφαλιστική αντλία και εάν δεν επισκευάζεται να εκποιηθεί και να αγοραστεί νέα.#Αντιμισθία 20 δρχ. στο γραμματέα της εισπρακτορίας προκειμένου να συνεργάζεται με το τελωνείο για την είσπραξη των δημ. φόρων.#Εγκρίνεται η συνέχιση είσπραξης από τον κ. Μεσχίνη του δημ. φόρου 1% επί των εισαγομένων από την επικράτεια αγαθών, ο οποίος και θα υποβάλλει μηνιαίο λογαριασμό ανάλογο με αυτόν του μηνός Σεπτεμβρίου.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>