Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #Σ΄ / 1845-10-15

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1845
Αριθμός Καταλόγου113
Αρ. ΣυνεδρίασηςΣ΄
Ημερομηνία1845-10-15
Περίληψη ΠράξεωςΥποβάλλεται στο ΔΣ έγγραφο της Β. Διοικήσεως (υπ. αρ. 5633) με το οποίο εγκρίνεται ο προϋπολογισμός του Δήμου με ορισμένες τροποποιήσεις που αφορούν την τροφοδοσία των υπηρετών στο νοσοκομείο, τη μισθοδοσία των 2 τελωνειακών υπαλλήλων που εισπράττουν τα δημ. δικαιώματα, των αστυνομικών φυλάκων, του διδασκάλου του σχολείου των κορασίων Ιω. Βαλέτα που αυξήθηκε σε 120 δρχ.#Υποβάλλεται απόφαση της Β. Διοικήσεως (υπ. αρ. 3597) με την οποία εγκρίνεται η συνταχθείσα από επιτροπή του Δήμου διατίμηση των εισαγομένων εμπορευμάτων προκειμένου να υπολογίζεται το δημοτικό τέλος, επισημαίνεται όμως ότι πρέπει να προστεθούν και τα εμπορεύματα που λείπουν. Το ΔΣ αποφασίζει να συντάξει παράρτημα με συμπληρωματικό κατάλογο.#Διορίζεται επιτροπή από τους Ν. Γιαγτζή, Αντ. Μικρουλάκη, Ι. Γ. Καράλλη με σκοπό να συντάξει, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου, κατάλογο εθνοφυλάκων.#Αναβάλλεται η απόφαση για το μισθό του διδασκάλου γαλλικής Ευφραιμίδη.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>