Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΡΘ΄ / 1845-10-05

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1845
Αριθμός Καταλόγου112
Αρ. ΣυνεδρίασηςΡΘ΄
Ημερομηνία1845-10-05
Περίληψη ΠράξεωςΕγκρίνεται και από το ΔΣ διαταγή της Β. Διοικήσεως για την ενέργεια του προϋπολογισμού κατά τους όρους του προϋπολογισμού του 1844, τόσο όσον αφορά τις εισπράξεις όσο και τις πληρωμές των μισθών των υπαλλήλων.#Εγκρίνεται πρόταση του δημάρχου να γίνει συμψηφισμός όσων χρημάτων χρεωστεί ο Δήμος σε πολίτες και όσων έχει να λάβει από παραχωρηθέντα τεμάχια και αποζημιώσεις οδών ώστε να υπολογιστεί το καθαρό χρέος του δήμου.#Διαγράφονται από τα δημοτικά βιβλία του εισπράκτορα διάφορα κονδύλια που αναφέρει ονομαστικά ο δήμαρχος στην πρότασή του (υπ. αρ. 167).#Διορίζονται δύο ακόμη έφοροι στην εκκλησία του Προφήτου Ηλία, οι Λουκάς Κορέσης και Αντώνιος Φιλιππάκης.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>