Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #Ι΄ / 1841-05-26

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1841
Αριθμός Καταλόγου20
Αρ. ΣυνεδρίασηςΙ΄
Ημερομηνία1841-05-26
Περίληψη ΠράξεωςΑπόφαση προσωρινού διορισμού 10 ατόμων ως νυκτοφυλακής για διάστημα 15-30 ημερών και αίτηση προς την κυβέρνηση για αποστολή χωροφυλάκων.#Πίστωση 3.000 δρχ. για αγορά πειραματικών εργαλείων για το μάθημα της φυσικής στο γυμνάσιο σύμφωνα με κατάλογο του καθηγητή Κ. Ψύχα.#Ανατίθεται στον Λουκά Ράλλη, που διέμενε στον Πειραιά, να μεσολαβήσει στην Κυβέρνηση για την έγκριση του προϋπολογισμού.#Αναβάλλεται η απόφαση σχετικά με διεκδίκηση ακινήτου από τον Κ. Τζάνε και ανατίθεται στον Ι. Καράλλη να συνεννοηθεί με το δικηγόρο του Δήμου κ. Πλατύ.#[Ακολουθεί κείμενο με ημερ. 26/5/1841 που αναφέρεται ως ΙΑ΄ συνεδρίαση]: Επιστολή Λ. Ράλλη περί των ενεργειών του για την έγκριση του προϋπολογισμού και έκφραση ευχαριστιών του ΔΣ.#Αναβάλλεται η απόφαση καταβολής 340 δρχ. στον κλητήρα Λαλεχό για διενεργηθείσα δαπάνη.#Αντικατάσταση του αποχωρούντος Βάιλερ από τον Εμ. Ψύχα.#Αναβάλλεται η καταβολή στον πρώην δήμαρχο Ν. Πρασακάκη 30 δίστηλων ταλλήρων μέχρι να εξεταστεί ο απολογισμός του 1839.#Άρνηση του ΔΣ να εξετάσει αναφορά του αδελφάτου της εκκλησίας της Κοιμήσεως περί συνάψεως δανείου 4.000 - 5.000 δρχ. για το κωδωνοστάσιο της εκκλησίας.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>