Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #Α΄ / 1840-12-22

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1840
Αριθμός Καταλόγου11
Αρ. ΣυνεδρίασηςΑ΄
Ημερομηνία1840-12-22
Περίληψη ΠράξεωςΕγκρίνεται ο προϋπολογισμός του 1841 με τις ακόλουθες παρατηρήσεις: καταργείται η είσπραξη δικαιώματος κατά τη σφράγιση των κοιλών και λοιπών μέτρων και σταθμών (κεφάλαιο περί στατήρος), ενοικιάζεται δια πλειοδοσίας το δικαίωμα επί των εισαγόμενων πραγμάτων (κεφάλαιο περί των εισπράξεων), προσλαμβάνονται 12 αντί για 4 αστυνομικοί φύλακες (κεφάλαιο εξόδων), προστίθενται 2 ακόμη ονήλατοι καθαριστές, ώστε να γίνουν συνολικά 4, προκειμένου να καθαριστούν οι δρόμοι από τις ακαθαρισίες των ανεγειρόμενων και κατεδαφιζόμενων οικοδομών (κεφάλαιο περί καθάρσεως της πόλεως).#Αναβάλλεται για επόμενη συνεδρίαση η εξέταση άλλων υποθέσεων που εκκρεμούν.#Συνεχίζεται η συζήτηση του προϋπολογισμού του 1880. Τα κεφ. Ζ) έως Ι) έγιναν δεκτά με εξαίρεση το κονδύλι "δάνειο δι' εκποιήσεως μέρους μετοχών του δανείου των 200.000 φράγκων", στο οποίο μετά από μετά από συζήτηση αποφασίζεται να απαλειφθεί η αποκλειστική χρήση του για τα καταστήματα της πλατείας.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>