Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Συλλογή Επετηρίδων (σαλναμέδες) των βαλκανικών και νησιωτικών επαρχιών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας


Αρχείο Οικονομικής Ιστορίας

Πρόκειται για σύγχρονα αρχεία οικονομικής ιστορίας όπως αρχειακό υλικό του Υπουργείου Οικονομικών χρονικής περιόδου 1967-1974, πολιτικών προσώπων κ.α. Το μεγαλύτερο μέρος έχει ψηφιοποιηθεί.


Μουσικό Αρχείο/Χειρόγραφα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής σε μικροφίλμ

Στη βιβλιοθήκη του ΙΜΣ υπάρχουν τα παρακάτω μουσικά χειρόγραφα:

Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος (Μ.Π.Τ.)

Αριθμοί χειρογράφων:
403, 489, 703-704, 706, 709-711, 713-716, 720, 722-723, 727-734, 744-752, 754-755, 762-764

Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος

Αριθμοί χειρογράφων :
623, 708, 712, 883-920, 922-962, 965-975, 1868, 2061-2062, 2401, 2406, 2444, 2454, 2456, 2458, 2599, 2600-2601, 2622, 2837, 3469, 2220/2980
Μονή Βατοπεδίου: αρ.  1425, 1488, 1527
Bυζαντινό Mουσείο :  αρ. 180/2798 & 181/2799
Γεννάδειος : αρ.  26
Χ.φ. : αρ. 178-179
Κ.Μ.Σ., Merlier : αρ. 3464 
Μουσικό χειρόγραφο Επισκόπου Κυδωνίας : σελ. 1-162


Εφημερίδες σε μικροφίλμ

Η βιβλιοθήκη του ΙΜΣ διαθέτει ένα μεγάλο αριθμό ελληνικών και ξένων εφημερίδων σε  μικροφίλμ:  
Ακρόπολις, Εβδομαδιαία Επιθεώρησις Νεολόγου, Πρωΐα, Atlantis, Constantinople Messenger, Egyptian Gazette,  Levant Herald, National Herald κ.ά.


Αρχείο Θεατρολογίας

Το αρχείο περιλαμβάνει:
Περίπου 250.000 δελτία θεατρικών παραστάσεων ελληνικών θιάσων τον 19ο-αρχές 20ού αιώνα σε πόλεις της Ανατολικής Μεσογείου και Μαύρης Θάλασσας.
Πάνω από 2000 θεατρικά προγράμματα του όψιμου 20ου αιώνα, κυρίως από το 1960 και μετά, αλλά και ένα μικρό αριθμό προγραμμάτων του μεσοπολέμου ή και πρωιμότερης περιόδου.