Συμβόλαιο #7930 - [Διαβιβαστικό]

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1855
ΣυμβολαιογράφοςΑγγελίδης Κωνσταντίνος
Αριθμός Πράξεως7930
Είδος Πράξεως[Διαβιβαστικό]
Χρονολογία02/02/1855
Περίληψη ΠράξεωςΔιαβιβάζει αντίγραφον του ζητουμένου Συμβολαίου υπ΄ αριθ. 5434 μεταξύ Γεωργίου Ι. Κουτσοβίλη και Νικολάου Τομαροπούλου ενώπιόν μου. [... προς τον παρά τοις εν Σύρω Πρωτοδίκαις Ανακριτήν.}
Λέξεις κλειδιά
Αμοιβή Συμβολαιογράφου
Υπογραφές
Παρατηρήσεις