Συμβόλαιο #7530 - [Αντίγραφο συμβολαίου]

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1854
ΣυμβολαιογράφοςΑγγελίδης Κωνσταντίνος
Αριθμός Πράξεως7530
Είδος Πράξεως[Αντίγραφο συμβολαίου]
Χρονολογία27/10/1854
Περίληψη ΠράξεωςΠρος τον παρά τοις εν Σύρω πρωτοδίκαις ανακριτήν, διαβιβάζει αντίγραφον του υπ΄ αριθμόν επτά χιλιάδες διακόσια εννενήκοντα εννέα συμβολαίου γενομένου εις εμέ μεταξύ Α. Παππαδαράκη και Θ. Αντωνοβαρδάκη.
Λέξεις κλειδιά
Αμοιβή Συμβολαιογράφου
Υπογραφές
Παρατηρήσεις