Συμβόλαιο # -

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1860
Συμβολαιογράφος
Αριθμός Πράξεως
Είδος Πράξεως
Χρονολογία
Περίληψη Πράξεως
Λέξεις κλειδιά
Αμοιβή Συμβολαιογράφου
Υπογραφές
Παρατηρήσεις