Συμβόλαιο #17650 -

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1860
Συμβολαιογράφος
Αριθμός Πράξεως17650
Είδος Πράξεως
Χρονολογία
Περίληψη Πράξεως
Λέξεις κλειδιά
Αμοιβή Συμβολαιογράφου
Υπογραφές
Παρατηρήσεις