Μητρώο Αρρένων - ΄Ομηρος ΄Ομηρος

Αρ.7003
ΠόληΕρμούπολη
Έτος1868
Όνομα΄Ομηρος
Επώνυμο΄Ομηρος
ΠατρώνυμοΣωκράτης
Έτος γεννήσεως1868
Διαμονή
ΑΝΚ
Παρατηρήσεις