Μητρώο Αρρένων - (Ψαμουδούγλου) Χαδουδόγλου (Γρηγόριος) Στέφανος

Αρ.21477
ΠόληΕρμούπολη
Έτος1899
Όνομα(Γρηγόριος) Στέφανος
Επώνυμο(Ψαμουδούγλου) Χαδουδόγλου
Πατρώνυμο(Δ.) Γρηγόριος
Έτος γεννήσεως1899
Διαμονή
ΑΝΚ8343/1910
ΠαρατηρήσειςΑΝΚ 265/1930 ΑΝΚ 316/1934