Εκλογέας:

Αριθμός Καταλόγου13060
ΠόληΠειραιάς
Έτος1895
Όνομα
Επώνυμο
Πατρώνυμο
Αρ. Μητρώου Αρρένων351
Ηλικία(μη ορισμένο)
Επάγγελμα
Ενεστώσα Διαμονή
Παρατηρήσεις
ΔήμοςΠειραιώς
Αριθμός Βιβλιαρίου25481
Αρ. ISIS(μη ορισμένο)