Εκλογέας: Σίμος (Αναγνώστης) Γεώργιος

Αριθμός Καταλόγου721
ΠόληΑμοργός
Έτος1877
Όνομα(Αναγνώστης) Γεώργιος
ΕπώνυμοΣίμος
ΠατρώνυμοΚώνστας
Αρ. Μητρώου Αρρένων(μη ορισμένο)
Ηλικία31
ΕπάγγελμαΔικαστ. Κλητήρ
Ενεστώσα ΔιαμονήΑμοργός
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)
ΔήμοςΑμοργού
Αριθμός Βιβλιαρίου721
Αρ. ISIS(μη ορισμένο)