Εκλογέας: [;]Παούρης ή Μοναχός [;]Βλάσιος Νικολ

Αριθμός Καταλόγου678
ΠόληΚέα
Έτος1946
Όνομα[;]Βλάσιος Νικολ
Επώνυμο[;]Παούρης ή Μοναχός
Πατρώνυμο[;]Ιωάν.Ν.
Αρ. Μητρώου Αρρένων3927
Ηλικία1925
ΕπάγγελμαΓεωργός
Ενεστώσα ΔιαμονήΚέα
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)
ΔήμοςΚέας
Αριθμός Βιβλιαρίου678
Αρ. ISIS(μη ορισμένο)