Εκλογέας: Ψύλης Κωνσταντίνος

Αριθμός Καταλόγου1794
ΠόληΚέα
Έτος1910
ΌνομαΚωνσταντίνος
ΕπώνυμοΨύλης
ΠατρώνυμοΠέτρος
Αρ. Μητρώου Αρρένων171
Ηλικία67
Επάγγελμα(μη ορισμένο)
Ενεστώσα ΔιαμονήΚέα
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)
ΔήμοςΚέας
Αριθμός Βιβλιαρίου1794
Αρ. ISIS(μη ορισμένο)