Εκλογέας: Ξέστερνος Νικόλαος

Αριθμός Καταλόγου1219
ΠόληΚέα
Έτος1910
ΌνομαΝικόλαος
ΕπώνυμοΞέστερνος
ΠατρώνυμοΔημήτριος
Αρ. Μητρώου Αρρένων1031
Ηλικία46
Επάγγελμα(μη ορισμένο)
Ενεστώσα ΔιαμονήΚέα
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)
ΔήμοςΚέας
Αριθμός Βιβλιαρίου1219
Αρ. ISIS(μη ορισμένο)