Εκλογέας: Καργαδούρης Εμμανουήλ

Αριθμός Καταλόγου516
ΠόληΚέα
Έτος1910
ΌνομαΕμμανουήλ
ΕπώνυμοΚαργαδούρης
ΠατρώνυμοΑντώνιος
Αρ. Μητρώου Αρρένων1703
Ηλικία32
ΕπάγγελμαΧωροφύκλαξ
Ενεστώσα Διαμονή(μη ορισμένο)
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)
ΔήμοςΚέας
Αριθμός Βιβλιαρίου516
Αρ. ISIS(μη ορισμένο)