Εκλογέας: Βρετός Κωνσταντίνος

Αριθμός Καταλόγου88
ΠόληΚέα
Έτος1910
ΌνομαΚωνσταντίνος
ΕπώνυμοΒρετός
ΠατρώνυμοΒρετός
Αρ. Μητρώου Αρρένων785
Ηλικία50
Επάγγελμα(μη ορισμένο)
Ενεστώσα ΔιαμονήΚέα
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)
ΔήμοςΚέας
Αριθμός Βιβλιαρίου88
Αρ. ISIS(μη ορισμένο)