Εκλογέας: Ψύλης Γεώργιος

Αριθμός Καταλόγου1642
ΠόληΚέα
Έτος1902
ΌνομαΓεώργιος
ΕπώνυμοΨύλης
Πατρώνυμο[;]Π.
Αρ. Μητρώου Αρρένων1114
Ηλικία39
Επάγγελμα(μη ορισμένο)
Ενεστώσα Διαμονή(μη ορισμένο)
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)
ΔήμοςΚέας
Αριθμός Βιβλιαρίου1642
Αρ. ISIS(μη ορισμένο)