Εκλογέας: Δοκέρης Αναστάσιος

Αριθμός Καταλόγου251
ΠόληΚέα
Έτος1902
ΌνομαΑναστάσιος
ΕπώνυμοΔοκέρης
ΠατρώνυμοΝικόλαος
Αρ. Μητρώου Αρρένων1070
Ηλικία33
Επάγγελμα(μη ορισμένο)
Ενεστώσα Διαμονή(μη ορισμένο)
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)
ΔήμοςΚέας
Αριθμός Βιβλιαρίου251
Αρ. ISIS(μη ορισμένο)