Εκλογέας: Βρετός Νικόλαος

Αριθμός Καταλόγου95
ΠόληΚέα
Έτος1902
ΌνομαΝικόλαος
ΕπώνυμοΒρετός
ΠατρώνυμοΒρετός
Αρ. Μητρώου Αρρένων(μη ορισμένο)
Ηλικία53
Επάγγελμα(μη ορισμένο)
Ενεστώσα ΔιαμονήΚέα
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)
ΔήμοςΚέας
Αριθμός Βιβλιαρίου95
Αρ. ISIS(μη ορισμένο)