Εκλογέας: Μαυρίκος Κωνσταντ.

Αριθμός Καταλόγου5472
ΠόληΕρμούπολη
Έτος1914
ΌνομαΚωνσταντ.
ΕπώνυμοΜαυρίκος
ΠατρώνυμοΑντώνιος
Αρ. Μητρώου Αρρένων(μη ορισμένο)
Ηλικία(μη ορισμένο)
ΕπάγγελμαΑγωγεύς
Ενεστώσα ΔιαμονήΕρμούπολις
Παρατηρήσεις
Δήμος(μη ορισμένο)
Αριθμός Βιβλιαρίου5472
Αρ. ISIS(μη ορισμένο)