Εκλογέας: Πρωτέκδικος Άγγελος

Αριθμός Καταλόγου1260
ΠόληΚέα
Έτος1879
Όνομα Άγγελος
ΕπώνυμοΠρωτέκδικος
Πατρώνυμο Άρ.
Αρ. Μητρώου Αρρένων(μη ορισμένο)
Ηλικία23
ΕπάγγελμαΓεωργός
Ενεστώσα Διαμονή
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)
ΔήμοςΚέας
Αριθμός Βιβλιαρίου1260
Αρ. ISIS(μη ορισμένο)