Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Τομέας Οθωμανικής Ιστορίας

Ο Tομέας Οθωμανικής Ιστορίας του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών είναι η μοναδική ερευνητική δομή στην Ελλάδα που έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο τη συστηματική μελέτη και έρευνα της οθωμανικής ιστορίας. Ο Tομέας εξειδικεύεται στην έρευνα της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτισμικής ιστορίας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, περιλαμβάνοντας και τις διαδικασίες μετάβασης και μετασχηματισμού σε σχέση με πρόδρομα και διάδοχα σχήματα. Για την επίτευξη των στόχων του, ο Tομέας έχει αναπτύξει από το 1987 πρωτοπόρες δομές για την εκπαίδευση νέων επιστημόνων στο χώρο των οθωμανικών σπουδών και την παραγωγή ερευνητικού έργου με κύριους άξονες: α. τη μελέτη και ανάδειξη οθωμανικών αρχείων, β. τη μελέτη και ανάδειξη οθωμανικών αρχιτεκτονικών καταλοίπων και γ. την έκδοση συνθετικών μελετών. 

Προσωπικό

Μαρίνος Σαρηγιάννης

Μαρίνος Σαρηγιάννης

Ερευνητής Α΄, Συντονιστής του Τομέα Οθωμανικής Ιστορίας
Curriculum vitae
Αντώνης Αναστασόπουλος

Αντώνης Αναστασόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης
Curriculum vitae
Ηλίας Κολοβός

Ηλίας Κολοβός

Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης
Curriculum vitae
Zeynep Aydogan

Zeynep Aydogan

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια
Curriculum vitae
Melis Cankara

Melis Cankara

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια
Curriculum vitae
Sukru Ilicak

Sukru Ilicak

Μεταδιδάκτορας ερευνητής
Curriculum vitae
Γιώργος Βίδρας

Γιώργος Βίδρας

Υποψήφιος διδάκτωρ
AEGREGIS
Δημήτριος Β. Γιαγτζόγλου

Δημήτριος Β. Γιαγτζόγλου

Υποψήφιος διδάκτωρ
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Εβίτα Δανδάλη

Εβίτα Δανδάλη

Υποψήφια διδάκτωρ
Curriculum vitae
Χρήστος Κυριακόπουλος

Χρήστος Κυριακόπουλος

Υποψήφιος διδάκτωρ
AEGREGIS
Μάρκος Λίτινας

Μάρκος Λίτινας

Υποψήφιος διδάκτωρ
Γεωργία Ειρήνη Τρούλη

Γεωργία Ειρήνη Τρούλη

Mηχανικός λογισμικού
Curriculum vitae
Μαρία Αναστασιάδη

Μαρία Αναστασιάδη

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Curriculum vitae

Ερευνητικά Έργα

JaNet

Janissaries in Ottoman Port-Cities: Muslim Financial and Political Networks in the Early Modern Mediterranean​​​​​​​

ERC

Φορέας χρηματοδότησης: European Research Council Starting Grant scheme (StGr2019 no. 849911, στο πλαίσιο του H2020-EU.1.1.)
Επιστημονικός Υπέυθυνος: Γιάννης Σπυρόπουλος
Ημερομηνία έναρξης: 1 Φεβρουαρίου 2020, ημερομηνίας λήξης: 31 Ιανουαρίου 2025
Συνολικός Προϋπολογισμός: € 1,498,389
Θεσμός φιλοξενίας: ΙΜΣ/ΙΤΕ

CURE

Cultures and Remembrances

CuRe: Cultures and Remembrances – Virtual time travels to the encounters of people from the 13th to 20th centuries: The Cretan experience

αποφ.ενταξης αρ.πρωτ. 87542/Ι4/29-5-2018

ΜΕΤΟΠΟ (ΠΕ2)

Αστικό και αγροτικό τοπίο σε μετάβαση: ο Χάνδακας και η ύπαιθρος, από τη βενετική στην οθωμανική Κρήτη

Επιστημονικοί υπεύθυνοι: Ηλίας Κολοβός (ΙΜΣ), Χρυσούλα Μπεκιάρη (ΙΠ), Πουλίκος Πραστάκος (ΙΥΜ)

GHOST

Γεωγραφίες και ιστορίες της οθωμανικής υπερφυσικής παράδοσης: Ερευνώντας το μαγικό, το θαυμαστό και το παράξενο στις οθωμανικές νοοτροπίες

ERC

Το πρόγραμμα θα ερευνήσει τις οθωμανικές έννοιες και πεποιθήσεις που αφορούν το υπερφυσικό. Κύριοι στόχοι του θα είναι να εξετάσει τη σημασία και το περιεχόμενο των διαφόρων αντιλήψεων για το «υπερφυσικό», να τις τοποθετήσει μέσα στις διάφορες οθωμανικές κοσμοεικόνες, να αναλύσει τις αλλαγές που επήλθαν στο πέρασμα του χρόνου και να τις συσχετίσει με την ανάδυση διαφορετικών πολιτισμικών επιπέδων και κοινωνικών ομάδων.

MedIns

Mediterranean Insularities: Space, Landscape and Agriculture in Early Modern Cyprus and Crete

Το πρόγραμμα MedIns συγκρίνει την Κύπρο και την Κρήτη των πρώιμων νεότερων χρόνων με τα εργαλεία της χωρικής ιστορίας. Βασισμένο σε δεδομένα από τις οθωμανικές απογραφές των δύο νησιών, το πρόγραμμα χρησιμοποιεί Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ) για να χαρτογραφήσει τις τάσεις της οικονομικής παραγωγής των δύο νησιών.

 

AEGREGIS

Η αγροτική οικονομία της Κρήτης στους πρώιμους νεώτερους χρόνους: προσέγγιση μέσω G.I.S

Το πρόγραμμα στοχεύει στη μελέτη της αγροτικής οικονομίας της οθωμανικής Κρήτης μέσα από το πρίσμα της συνδυαστικής προσέγγισης αδημοσίευτων οθωμανικών αρχειακών τεκμηρίων σε συσχέτιση με τις δυνατότητες των εφαρμογών που προσφέρουν νέες τεχνολογίες, όπως είναι τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S).