Ο/Η Θανών/ούσα: Σπουργίτης Διονύσιος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣπουργίτης Διονύσιος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος70
ΑσθένειαΑποπληξία καρδιάς
Ημ/νία Θανάτου1877 12 12 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 12 13
Πατρίδα ΘανόντοςΖάκυνθος
Επάγγελμα ΘανόντοςΕμπορος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως699
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚαλίτζης Δημήτριος
Ηλικία Δηλούντος45
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕμπορος
ΣυγγένειαΣυγγενής